თერმა

ვებ–საიტი: https://www.facebook.com/terma.ge/
ელ. ფოსტა: info@terma.ge
კომერციული დირექტორი თერმა 05 ნოემ - 29 ნოემ
თბილისი
ლოჯისტიკის მენეჯერი თერმა 05 ნოემ - 29 ნოემ
თბილისი
პროექტანტი თერმა 05 ნოემ - 29 ნოემ
თბილისი
პროექტის მენეჯერი თერმა 05 ნოემ - 29 ნოემ
თბილისი
ფინანსური დირექტორი თერმა 05 ნოემ - 29 ნოემ
თბილისი
იურისტი თერმა 05 ნოემ - 29 ნოემ
თბილისი
ოფისის ადმინისტრატორი თერმა 05 ნოემ - 29 ნოემ
თბილისი