მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედფინი

ვებ–საიტი: http://www.credfini.ge/