ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია

ვებ–საიტი: http://bta.edu.ge/
ელ. ფოსტა: btaedu@yahoo.com