ციფრული ინდუსტრიის აკადემია

ვებ–საიტი: https://www.facebook.com/digitaledu.ge/